Neevey Choochu Vaadavu - నీవే చూచువాడవు  

యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు - 2

ఊహించువాటికన్నా అధికమిచ్చి
నా ప్రార్థనలన్నిటికి బదులిచ్చితివి - 2
- యెహోవా యీరే

అనుదినము నన్ను ఆశ్చర్యముగా పోషించితివి,
అపనిందలు ఎదురైనను ఘనపరచితివి.
యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే,
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు - 2
- యెహోవా యీరే

ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధన నీకే - 6
- యెహోవా యీరే

యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే,
నీవే చూచువాడవు - 3

Yehovah Yireh
Samasthamu Neeve
Akk-karalanni Theerchuvadavu - 2

Oohinchu vaatikkanna
Adhikammichi
Na Prardhanalanntiki
Bhadullichithivi - 2
- Yehovah Yireh

Anu Dhinamu nun Ascharyamuga
Poshinchithivi
Apa Nindhalu EdhurrainaNu
Ghanaparichithivi - 2
- Yehovah Yireh

Aaradhana Aaradhana
Aaradhana Neekey - 6
- Yehovah Yireh

Yehovah Yireh
Samasthamu Neeve
Neeve Choochu Vaadavu - 3

யெகோவாயீரே
சமஸ்தமு நீவே
அக்கரலன்னி தீர்ச்சுவடாவு - 2

ஊஹிஞ்சு வாட்டிகண்ணா
அதிகமிச்சி
நா பிரார்தனலனிடிகி
பதிலிச்சிதவி - 2
- யெகோவாயீரே

அனுதினமு நன் ஆச்சர்யமுகா
போஷிஞ்சித்திவி
அப்பா நிந்தலு எதுரைனானு
கனபரிசித்திவி - 2
- யெகோவாயீரே

ஆராதனா ஆராதனா
ஆராதனா நீக்கே - 6
- யெகோவாயீரே

யெகோவாயீரே
சமஸ்தமு நீவே
நீவே சூச்சு வாடவு - 3


Song Descripttion: Telugu Christian Song Lyrics, Neevey Choochu Vaadavu, నీవే చూచువాడవు.
Keywords: Benny Joshuah, Unga Alaippu Song in Telugu, Yehovah Yireh, యెహోవా యీరే.

All Rights Reserved by Lovely Christ - Lyrics ©

Thank you For Your Valuable Suggestions

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.