Prabhu Yahovah Ke Naam Hazarron HainPrabhu Yahovah Ke Naam Hazarron Hain
Stuti Uski Kaise Gaaon
Usne Undeli Hain Hazaroon Bhalaiyan
Stuti Gaaon Usi Ke Liye (Repeat)

Yahovah Shalom , Yahovah Shamma
Yahovah Rohi, Yahovah Rapha (Repeat)

Prabhu Yahovah Ke Naam Hazarron Hain
Stuti Uski Kaise Gaaon
Usne Undeli Hain Hazaroon Bhalaiyan
Stuti Gaaon Usi Ke Liye (Repeat)

Elrohi Ki Stuti Karron
Tere Dar Pe Jab Main Aaya.
Icchaon Ko Pura Kiya

Tu Ne Mujhko Hai Apnaya
Jeevan Jal Tune Barsaya
Andheron Ko Door Kiya (Repeat)

Yahovah Shalom, Yahovah Shamma
Yahovah Rohi, Yahovah Rapha (Repeat)

Prabhu Yahovah Ke Naam Hazarron Hain
Stuti Uski Kaise Gaaon
Usne Undeli Hain Hazaroon Bhalaiyan
Stuti Gaaon Usi Ke Liye

El Shaddai Tu Hi Toh Hai
Sarva Shaktimaan Tu Hi Hai
Saath Sadaa Mere Raha

Ebenezer Prabhu Tu Hai
Mera Sahayak Tu Hai
Tu Hi Mujhe Sthir Karta (Repeat)

Yahovah Shalom , Yahovah Shamma
Yahovah Rohi, Yahovah Rapha (Repeat)

Prabhu Yahovah Ke Naam Hazarron Hain
Stuti Uski Kaise Gaaon
Usne Undeli Hain Hazaroon Bhalaiyan
Stuti Gaaon Usi Ke Liye

Prabhu Elohim Tu Hai
Saare Jahan Mein Tu Hai
Teri Sthuthi Gaoon Sadaa

Prabhu Tu Emmanuel Hai
Mere Liye Aaya Tu Hai
Tere Liye Gaaon Sadaa (`Repeat)

Yahovah Shalom , Yahovah Shamma
Yahovah Rohi, Yahovah Rapha (Repeat)

Prabhu Yehovah Ke Naam Hazarron Hain
Stuti Uski Kaise Gaaon
Usne Undeli Hain Hazaroon Bhalaiyan
Stuti Gaaon Usi Ke Liye (Repeat)

Yahovah Shalom , Yahovah Shamma
Yahovah Rohi, Yahovah Rapha (Repeat)Song Description: Hindi Christian Song Lyrics, Prabhu Yahovah Ke Naam Hazarron Hain.
Keywords:  Neere, Gersson Edinbaro Songs, Worship Song Lyrics, Christian Song Lyrics, Gersson Hindi Songs, Gersson Edinbaro Hindi Songs, Aradhana Yeshu Tujhe.

All Rights Reserved by Lovely Christ - Lyrics ©

Thank you For Your Valuable Suggestions

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.