உம்மை நேசிப்பேன் - Tamil Christian Song Lyrics

உம்மை நேசிப்பேன் -3
இயேசுவே

ஆராதிப்பேன் -3
இயேசுவே

உம்மை நம்புவேன் -3
இயேசுவே

நான் வாழுவேன் -3 (உமக்காய்)
இயேசுவே

உம்மயே நான் நேசிப்பேன் -3
நான் பின் திரும்பேனே
உம் சன்னிதியில் முழங்காலில் நின்று
உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால்
இன்னல் துன்பமே வந்தாலும்
நான் பின் திரும்பேனே -2

All Rights Reserved by Lovely Christ - Lyrics ©

Thank you For Your Valuable Suggestions

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.